Witamy na stronie „Orzeszka”

Przedszkole Specjalne "Orzeszek" w Poznaniu przeznaczone jest dla dzieci ze złożoną wieloraką niepełnosprawnością. Staramy się tak dostosować przedszkole – jego wyposażenie i organizację – aby przyjmować dzieci w najcięższych stanach.

Oferujemy codzienną indywidualną rehabilitację ruchową, codzienną terapię pedagogiczną oraz zajęcia grupowe.

Najważniejszym czynnikiem gwarantującym wysoką jakość pracy jest powierzenie terapii dzieci zespołowi specjalistów zatrudnionych w przedszkolu.

Andrzejki